Procedura zgłoszenia Administratora szkolnego

Poniższy formularz umożliwia zgłoszenie osoby, która ma pełnić rolę Administratora szkolnego.

Przed przesłaniem danych należny poinformować Dyrektora macierzystej szkoły, o tym iż zamierza się pełnić funkcję Administratora szkolnego i uzyskać na to jego zgodę.

W celu wykluczenia możliwości nadania uprawnień osobom nieupoważnionym, zastrzegamy sobie prawo weryfikacji danych wskazanych w formularzu zgłoszeniowym poprzez kontakt z Dyrektorem szkoły.

Administratorzy szkolni posiadają uprawnienia do zakładania kont innym nauczycielom oraz rodzicom/opiekunom prawnym. Zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, konta mogą zostać założone po wcześniejszym uzyskaniu zgody zainteresowanych osób.

Po wcześniejszym uzyskaniu zgody rodziców/opiekunów prawnych uczniów, Administratorzy szkolni mogą również dodawać konta uczniowskie.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami: (56) 62 18 283 lub 668 224 255.

 Formularz zgłoszenia Administratora SzkolnegoOświadczam, że zapoznałem/łam się i akceptuję treść regulaminu Kujawsko-Pomorskiej Platformy Edukacyjnej.

Administratorem danych osobowych jest: Województwo Kujawsko-Pomorskie – Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu NIP: 956-19-45-671, REGON: 871121290 Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, reprezentowany przez: Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem ochrony danych, tel. 56 62 18 243 lub e-mail: iod@kujawsko-pomorskie.pl.

Mam świadomość mojego prawa do dostępu do treści swoich danych oraz do ich sprostowania, usunięcia, a także do ograniczenia przetwarzania, jak również do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub przenoszenia tych danych. Wiem, iż moją zgodę mogę odwołać w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem moich danych z Kujawsko-Pomorskiej Platformy Edukacyjnej.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Województwo Kujawsko-Pomorskie z siedzibą w Toruniu, Plac Teatralny 2, w celach związanych z obsługą niniejszego zgłoszenia.

captcha

Pomoc | Polityka prywatności | Regulamin | Redakcja | Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

Licznik odwiedzin:

228,789