Zgłoszenie Administratora szkolnego

Poniższy formularz umożliwia zgłoszenie osoby, która ma pełnić rolę Administratora szkolnego.

Przed przesłaniem danych należny poinformować Dyrektora macierzystej szkoły, o tym iż zamierza się pełnić funkcję Administratora szkolnego w szkole i uzyskać na to jego zgodę.

W celu wykluczenia możliwości nadania uprawnień osobom nieupoważnionym, zastrzegamy sobie prawo weryfikacji danych wskazanych w formularzu zgłoszeniowym poprzez kontakt z Dyrektorem szkoły,

Administratorzy szkolni posiadają uprawnienia do zakładania kont innym nauczycielom oraz rodzicom/opiekunom prawnym. Zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, konta mogą zostać założone po wcześniejszym uzyskaniu zgody zainteresowanych osób.

Po wcześniejszym uzyskaniu zgody rodziców/opiekunów prawnych uczniów, Administratorzy szkolni mogą również dodawać konta uczniowskie,

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny (56) 62 18 283 lub 668 224 255.

 Formularz zgłoszenia Administratora SzkolnegoZapoznałem/łam się i akceptuję regulamin Kujawsko-Pomorskiej Platformy Edukacyjnej.

Administratorem Danych osobowych jest Województwa Kujawsko-Pomorskie z siedzibą w Toruniu Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń. Z Administratorami Centralnymi Kujawsko-Pomorskiej Platformy Edukacyjnej można się skontaktować w następujący sposób listownie: Wydział Cyfryzacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, ul. Włocławska 167, 87-100 Toruń, e-mailowo: administrator@edupolis.pl, telefonicznie (56) 62 18 283

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Województwo Kujawsko-Pomorskie z siedzibą w Toruniu, Plac Teatralny 2 w celach związanych z założeniem konta i korzystaniem z poszczególnych aplikacji Kujawsko-Pomorskiej Platformy Edukacyjnej po adresem: www.edupolis.pl.

Mam świadomość mojego prawa do dostępu do treści moich danych osobowych i możliwości ich poprawiania. Wiem, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem moich danych w Kujawsko-Pomorskiej Platformy Edukacyjnej.

Mam świadomość, że mechanizm jednokrotnego logowania zastosowany w Kujawsko-Pomorskiej Platformie Edukacyjnej wymaga założenia konta na Microsoft Office 365, które jest również niezbędne do korzystania z KPPE. Konto w Microsoft Office 365 zakładane jest automatycznie. W każdej chwili mam dostęp do moich danych zgromadzonych w Microsoft Office 365. Mogę zwrócić się do Administratora Centralnego o jego niezwłoczne usunięcie. Usunięcie konta w Microsoft Office 365 wiąże się usunięciem konta na Kujawsko-Pomorskiej Platformie Edukacyjnej.

captcha

Pomoc | Polityka prywatności | Regulamin | Redakcja | Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

Licznik odwiedzin:

181,423