Nie zapomnimy: brat Ludwik Muzalewski

Dziś (24 kwietnia) w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się spotkanie otwierające cykl prelekcji edukacyjnych „Nie zapomnimy”, które kierujemy do dzieci i…

“Muzeum-panaceum” o Moniuszce

W czwartek 25 kwietnia o godz. 12.00 w Muzeum Etnograficznym w Toruniu odbędzie się 89. spotkanie z cyklu “Muzeum-panaceum” dla…

Dzień Wolnej Sztuki w Muzeum Okręgowym w Toruniu

Dzień Wolnej Sztuki jest polską edycją międzynarodowej akcji Slow Art Day. Jej celem jest zachęcenie zwiedzających do bardziej wnikliwego poznawania…

26 kwietnia: Sylwia Chutnik w Książnicy Kopernikańskiej

Sylwia Chutnik (ur.  1979 w Warszawie) to jedna z najbardziej uznanych polskich pisarek, autorka m.in. „Kieszonkowego atlasu kobiet”, „Dzidzi”, „Cwaniar”. Laureatka Paszportu „Polityki”,…

Piknik Młyna Wiedzy na Toruńskim Festiwalu Nauki i Sztuki

W najbliższy weekend Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy zaprasza do udziału w pikniku popularnonaukowym “Miasto komunikacji – komunikacja miasta”. Wydarzenie towarzyszy…

Przed nami XVI Bydgoski Festiwal Operowy

W sobotę (27 kwietnia) rusza XVI Bydgoski Festiwal Operowy, największy w Polsce przegląd najciekawszych dokonań teatrów muzycznych – krajowych i…

Festiwal Piosenki Obcojęzycznej

24 maja 2019 r. odbędzie się XI Festiwal Piosenki Obcojęzycznej organizowany przez Szkołę Podstawową nr 19 w Bydgoszczy. Do wzięcia…

Turniej gry “Żywioły lasu”

Już ruszyła rejestracja drużyn do turnieju strategicznej gry planszowej „Żywioły lasu”. Wydarzenie promuje działania Lasów Państwowych związane z adaptacją lasów…

Polszczyzna wobec członkostwa Polski w Unii Europejskiej – konkurs

Narodowe Centrum Kultury ogłasza ogólnopolski konkurs: „Polszczyzna wobec członkostwa Polski w Unii Europejskiej” organizowany w ramach kampanii „Ojczysty – dodaj do…

W Młynie Wiedzy o grach edukacyjnych w szkole

11 maja 2019 roku w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu odbędzie się kolejna edycja konferencji dla nauczycieli – “Nauczyciel…

Teatr w ruchu – porusz swoją wyobraźnię

Adresatami zajęć, na które zaprasza WOAK w Toruniu,  są zarówno instruktorzy i animatorzy kultury, prowadzący zajęcia teatralne lub plastyczne, nauczyciele…

Pedagogika teatru w pracy z dziećmi, czyli jak bawić się w teatr?

WOAK w Toruniu zaprasza na warsztaty instruktorów i animatorów kultury, nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, wychowawców świetlic oraz świetlic środowiskowych, opiekunów…

Otwarty konkurs ofert – organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży

Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu województwa kujawsko-pomorskiego…

Zasady i tryb składania wniosków o przyznanie nagród dla nauczycieli

Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty informuje, że w roku bieżącym termin składania wniosków o przyznanie nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej,…

Gale laureatów konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2018/2019

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy uprzejmie zaprasza Laureatów Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty na gale,…

Toruński Urząd dla Młodzieży – finał projektu KPCEN Toruń

  Podsumowanie V edycji projektu „Toruński Urząd dla Młodzieży” Nauczyciele i uczniowie odebrali 15 marca 2019 r. podziękowania i dyplomy…

Praca metodą projektu w Publicznym Przedszkolu w Dobrem

W Publicznym Przedszkolu w Dobrem w kwietniu roku szkolnego 2017/18 odbyła się rada szkoleniowa nt. metody projektu w przedszkolu, prowadzona…

Konkurs recytatorski w Czernikowie

  Wspieramy talenty Uczniowie kilkunastu szkół podstawowych recytowało wiersze sławiące historię, piękno i tradycje ziemi dobrzyńskiej podczas XIII Regionalnego Konkursu…

Mała Akademia Ekologiczna: Woda źródłem życia. Rola wody dla wszystkich organizmów żywych

Mała Akademia Ekologiczna to zajęcia kierowane do dzieci od 7 do 11 lat. Składają się na nie: wykład/prezentacja i warsztaty…

I Ty możesz pomóc naszej planecie

Ziemię zamieszkuje ponad 7,6 mld ludzi (2018) i wszystkie ich czynności bezpośrednio lub pośrednio  czerpią z zasobów planety i oddziaływają…

Rośliny, które filtrują powietrze

Spalanie odpadów oraz niskiej jakości paliw stałych – głównie węgla, a także pyły samochodowe, zdominowały polskie powietrze w okresie zimowym….

Zasoby edukacyjne Didactus

PARTNERZY

nasze_kuj_pom

Nasze Kujawsko-Pomorskie

prymus

Prymus

Astrobazy
klub_odkrywcow_historii

Klub Odkrywców Historii Regionu

klucz_do

Klucz do uczenia

szlaki_pamieci

Szlaki pamięci

Lubię tu być na zielonym
KUJAWSKO-POMORSKI PRZEGLĄD OŚWIATOWY UczMy
Biblioteka Pedagogiczna
PBW Bydgoszcz
cen-bydgoszcz
KPCEN Toruń
KPCEN Włocławek

Pomoc | Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

Licznik odwiedzin:

416,956

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

[RODO] Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”). RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Poniżej przedstawiamy skrót najważniejszych tematów w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych, jakie mogą mieć miejsce od 25 maja 2018 r. w związku z korzystaniem z korzystaniem z Kujawsko-Pomorskiej Platformy Edukacyjnej.

[Administrator danych] Administratorem Państwa danych osobowych jest Województwo Kujawsko-Pomorskie – Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
NIP: 956-19-45-671, REGON: 871121290
Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, reprezentowany przez:
Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego

[Podstawa podania danych] Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, lecz konieczne do pełnej i prawidłowej realizacji przez Administratora działań związanych z udostępnieniem i prawidłowym funkcjonowaniem Kujawsko-Pomorskiej Platformy Edukacyjnej, w związku z którymi udostępniono dane osobowe.

[Cel i podstawa prawna przetwarzania] Przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora jest zgodne z prawem, ponieważ jest niezbędne w celu realizacji przez Administratora działań, w związku z którymi udostępniono dane osobowe (tj. wykonywania praw i obowiązków wynikających z Regulaminu Kujawsko-Pomorskiej Platformy Edukacyjnej) oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora obejmujących: rozpatrywanie reklamacji, skarg, przetwarzanie w celach analitycznych i statystycznych, zapewniania wsparcia technicznego oraz świadczenia usług gwarancyjnych.

[Okres przetwarzania] Państwa dane osobowe są przetwarzane przez okres realizacji przez Administratora  działań, w związku z którymi udostępnili Państwo swoje dane osobowe, okres rozpatrywania reklamacji dotyczących tych działań lub do czasu zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tych celach, usunięcia przez Państwa lub Administratora konta na Kujawsko-Pomorskiej Platformie Edukacyjnej.

[Twoje prawa w zakresie danych osobowych] Zgodnie z zasadami określonymi w mających zastosowanie przepisach o ochronie danych osobowych i w przewidzianym w nich zakresie, przysługuje Państwu prawo dostępu do Twoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Masz również prawo w każdym czasie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych.

[Organ ochrony danych osobowych] Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi w związku z dokonywanym przez nas przetwarzaniem do organu sprawującego w Polsce nadzór nad ochroną danych osobowych  do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

[Dane kontaktowe] W sprawach związanych z ochroną Państwa danymi osobowych prosimy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, tel. 56 62 18 243 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: ios@kujawsko-pomorskie.pl.

[Przekazywanie danych] Twoje dane zgromadzone na Kujawsko-Pomorskiej Platformie Edukacyjnej nie będą przekazywane do podmiotów trzecich, za wyjątkiem organów publicznych, o ile upoważniają ich do tego obowiązujące przepisy i przedstawią odpowiednie żądanie, jednak nigdy w innym przypadku.

Dostęp do Twoich danych osobowych, na podstawie zawartej przez Administratora umowy o zachowaniu danych osobowych w poufności może posiadać wyłącznie w celu zapewnienia prawidłowej realizacji usług gwarancyjnych i technicznego wsparcia użytkowników Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Nowa Era Aleje Jerozolimskie 146D, 02-305 Warszawa. Podczas dodawania konta na Kujawsko-Pomorskiej Platformie Edukacyjnej zakładane jest również konto Microsoft Office365. Nie muszą Państwo wyrazić zgody na założenie konta na Microsoft Office 365, jednak wówczas, ze względu na zastosowany mechanizm jednokrotnego logowania, odmowa wyrażenia zgody, wiązać się będzie z brakiem możliwości założenia konta na Kujawsko-Pomorskiej Platformie Edukacyjnej.