Wernisaż wystawy “Trzy sztuki w Antarktyce”

Muzeum Podróżników im. Tony’ego Halika w Toruniu zaprasza 23 listopada 2018 r. o godz. 16.30 na wernisaż wystawy “Trzy sztuki w…

Spotkanie z cyklu „Czytelnicze oblicze” w MBP we Włocławku

22 listopada o godzinie 17.00 w Sali Kameralnej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Z. Arentowicza we Włocławku odbędzie się kolejne spotkanie…

Piernikowy festyn “Święta Katarzyna wypiek rozpoczyna…”

Muzeum Okręgowe w Toruniu zaprasza na Piernikowy Festyn p.n. “Święta Katarzyna wypiek rozpoczyna…”, który odbędzie się 25 listopada w Muzeum Toruńskiego Piernika (ul….

„NA ŚCIEŻKACH NATURY” – wernisaż wystawy

19.11.2018 r. o godz. 18.00 zapraszamy na wernisaż do  Centrum Kultury „Browar B.” – Galeria Fotografii „Migawka” , ul. Łęgska 28…

Spotkanie z Tomaszem Ilnickim “Azyl. Zapiski Stalkera”

Muzeum Okręgowe w Toruniu zaprasza na spotkanie z Tomaszem Ilnickim – podróżnikiem, pasjonatem historii, eksploratorem miejsc skażonych przez człowieka – który opowie…

Ekoedukacja w Nadleśnictwie Włocławek

Kształtowanie postawy dbałości o środowisko przyrodnicze, to misja nie tylko szkół, ale również wielu instytucji prowadzących edukację ekologiczną. Cenną inicjatywę…

Konkurs plastyczny „Słoneczniki w jesiennym ogrodzie”

Klub “Łęg” we Włocławku zaprasza uczniów szkół podstawowych do wzięcia udziału w konkursie plastycznym „Słoneczniki w jesiennym ogrodzie”. Konkurs odbywa…

Charytatywny konkurs – „Ile waży św. Mikołaj”

Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo zaprasza wychowanków oraz uczniów szkół, przedszkoli i burs szkolnych do udziału w III edycji charytatywnego konkursu „Ile waży św. Mikołaj”. Konkurs…

I Wojewódzki Konkurs Literacki – Słowem o Szafarni

I Wojewódzki Konkurs Literacki dla Szkół Podstawowych „Słowem o Szafarni” jest organizowany przez Ośrodek Chopinowski w Szafarni.  Celem konkursu jest zachęcenie…

Konferencja “Bezpieczna Szkoła – profilaktyka zagrożeń”

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku zaprasza 5 grudnia o godz. 14.00 dyrektorów szkół, pedagogów i psychologów szkolnych, wychowawców oraz…

W Kujawsko-Pomorskiem mówisz – masz: certyfikowane szkolenia językowe

„W Kujawsko-Pomorskiem mówisz – masz: certyfikowane szkolenia językowe” – Urząd Marszałkowski we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Edukacji Ekologicznej w Przysieku…

“Nauczyciel matematyki w sieci” – sieć współpracy i samokształcenia

Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli oraz Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu zapraszają nauczycieli…

Rok Moniuszki – 200. rocznica urodzin Stanisława Moniuszki

Rok 2019 został przez Sejm Rzeczypospolitej ogłoszony rokiem Stanisława Moniuszki. Dwusetna rocznica urodzin tego polskiego kompozytora, to znakomita okazja aby…

Komunikat Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty – odznaczenia państwowe/resortowe 2019

Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty informuje, że termin składania wniosków o nadanie: orderów i odznaczeń państwowych, upływa z dniem 27 listopada 2018 r….

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2017/2018

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2017/2018

Edukacja Globalna – konferencja i szkolenie w KPCEN Toruń

  Konferencja w ramach projektu „Edukacja globalna. Liderzy edukacji na rzecz rozwoju”. Moduł II Kwestia Celów Zrównoważonego Rozwoju i mijające…

III edycja Festiwalu Zawodów

8 listopada b.r. ponad 1 000 uczniów włocławskich szkół podstawowych i gimnazjum odwiedziło Festiwal Zawodów, który wpisuje się w inicjatywę Komisji Europejskiej…

III edycja Konferencji „Matematykę można polubić” we Włocławku

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku było organizatorem III edycji Konferencji „Matematykę można polubić”, która odbyła się 5 listopada. Tegoroczna…

„NA ŚCIEŻKACH NATURY” – wernisaż wystawy

19.11.2018 r. o godz. 18.00 zapraszamy na wernisaż do  Centrum Kultury „Browar B.” – Galeria Fotografii „Migawka” , ul. Łęgska 28…

Piękno przyrody jesienią

Walory przyrodniczo-krajobrazowe południowo-wschodniej części Nadleśnictwa Skrwilno w okresie jesiennym są wyjątkowo malownicze i zachęcają do kontaktu z naturą nie tylko…

Zielone szkoły w parkach krajobrazowych

Od 22 do 26 października grupa uczniów ze Szkoły Podstawowej w Strzygach (powiat brodnicki) uczestniczy w zielonej szkole – bezpłatnym…

Zasoby edukacyjne Didactus

PARTNERZY

nasze_kuj_pom

Nasze Kujawsko-Pomorskie

prymus

Prymus

Astrobazy
klub_odkrywcow_historii

Klub Odkrywców Historii Regionu

klucz_do

Klucz do uczenia

szlaki_pamieci

Szlaki pamięci

Lubię tu być na zielonym
KUJAWSKO-POMORSKI PRZEGLĄD OŚWIATOWY UczMy
Biblioteka Pedagogiczna
PBW Bydgoszcz
cen-bydgoszcz
KPCEN Toruń
KPCEN Włocławek

Pomoc | Polityka cookies | Regulamin | Redakcja | Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

Licznik odwiedzin:

293,171

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

[RODO] Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”). RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Poniżej przedstawiamy skrót najważniejszych tematów w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych, jakie mogą mieć miejsce od 25 maja 2018 r. w związku z korzystaniem z korzystaniem z Kujawsko-Pomorskiej Platformy Edukacyjnej.

[Administrator danych] Administratorem Państwa danych osobowych jest Województwo Kujawsko-Pomorskie – Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
NIP: 956-19-45-671, REGON: 871121290
Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, reprezentowany przez:
Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego

[Podstawa podania danych] Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, lecz konieczne do pełnej i prawidłowej realizacji przez Administratora działań związanych z udostępnieniem i prawidłowym funkcjonowaniem Kujawsko-Pomorskiej Platformy Edukacyjnej, w związku z którymi udostępniono dane osobowe.

[Cel i podstawa prawna przetwarzania] Przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora jest zgodne z prawem, ponieważ jest niezbędne w celu realizacji przez Administratora działań, w związku z którymi udostępniono dane osobowe (tj. wykonywania praw i obowiązków wynikających z Regulaminu Kujawsko-Pomorskiej Platformy Edukacyjnej) oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora obejmujących: rozpatrywanie reklamacji, skarg, przetwarzanie w celach analitycznych i statystycznych, zapewniania wsparcia technicznego oraz świadczenia usług gwarancyjnych.

[Okres przetwarzania] Państwa dane osobowe są przetwarzane przez okres realizacji przez Administratora  działań, w związku z którymi udostępnili Państwo swoje dane osobowe, okres rozpatrywania reklamacji dotyczących tych działań lub do czasu zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tych celach, usunięcia przez Państwa lub Administratora konta na Kujawsko-Pomorskiej Platformie Edukacyjnej.

[Twoje prawa w zakresie danych osobowych] Zgodnie z zasadami określonymi w mających zastosowanie przepisach o ochronie danych osobowych i w przewidzianym w nich zakresie, przysługuje Państwu prawo dostępu do Twoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Masz również prawo w każdym czasie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych.

[Organ ochrony danych osobowych] Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi w związku z dokonywanym przez nas przetwarzaniem do organu sprawującego w Polsce nadzór nad ochroną danych osobowych  do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

[Dane kontaktowe] W sprawach związanych z ochroną Państwa danymi osobowych prosimy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, tel. 56 62 18 243 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: ios@kujawsko-pomorskie.pl.

 [Przekazywanie danych] Twoje dane zgromadzone na Kujawsko-Pomorskiej Platformie Edukacyjnej nie będą przekazywane do podmiotów trzecich, za wyjątkiem organów publicznych, o ile upoważniają ich do tego obowiązujące przepisy i przedstawią odpowiednie żądanie, jednak nigdy w innym przypadku.

Dostęp do Twoich danych osobowych, na podstawie zawartej przez Administratora umowy o zachowaniu danych osobowych w poufności może posiadać wyłącznie w celu zapewnienia prawidłowej realizacji usług gwarancyjnych i technicznego wsparcia użytkowników Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Nowa Era Aleje Jerozolimskie 146D, 02-305 Warszawa. Podczas dodawania konta na Kujawsko-Pomorskiej Platformie Edukacyjnej zakładane jest również konto Microsoft Office365. Nie muszą Państwo wyrazić zgody na założenie konta na Microsoft Office 365, jednak wówczas, ze względu na zastosowany mechanizm jednokrotnego logowania, odmowa wyrażenia zgody, wiązać się będzie z brakiem możliwości założenia konta na Kujawsko-Pomorskiej Platformie Edukacyjnej.

Zespół Administratorów Kujawsko-Pomorskiej Platformy Edukacyjnej