Rower, oceany i pasja podróżowania

Rozmowa z Tomaszem Pasiekiem, podróżnikiem, pomysłodawcą Festiwalu Podróżników Piąty Ocean, wyróżnionym w marszałkowskim konkursie Odkrywca 2018 Z miłości do podróży…

Warsztaty świąteczne w Urzędzie Marszałkowskim

To już w najbliższą niedzielę (16 grudnia) – zapraszamy na przedświąteczne spotkanie dla mieszkańców z licznymi atrakcjami, między innymi wypiekaniem…

Ferie zimowe w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Bydgoszczy zaprasza dzieci z klas I – III SP na ferie zimowe.  Zajęcia terapeutyczno – rekreacyjne odbędą się w I tygodniu…

Jarmark Bożonarodzeniowy w Ostromecku

Tradycja przedświątecznych spotkań sięga XV w. Do dziś kiermasze zwiastujące nadejście Bożego Narodzenia cieszą się ogromną popularnością. W Ostromecku Jarmark…

Weekend z kulturą

Na najbliższe weekendowe spotkanie z kultura polecamy premierę „Dziadka do orzechów. Nowych historii” w Teatrze im. Wilama Horzycy, koncerty w…

Jubileusz Książnicy Kopernikańskiej

Od 1923 roku służy mieszkańcom Torunia i regionu, udostępniając księgozbiory i organizując wydarzenia edukacyjno-popularyzatorskie. Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska…

Ogólnopolski Konkurs „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”

Ruszyła VIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”. Cele Konkursu: Upamiętnienie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych (1 marca…

Konkurs literacki dla dzieci i młodzieży

Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Oddział w Toruniu zaprasza uczniów szkół podstawowych oraz uczniów szkół średnich do wzięcia udziału w…

Konkurs na wizytówkę WOAK-u

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu ogłasza konkurs na krótkie i błyskotliwe hasło/motto/slogan, który stanie się wizytówką WOAKU-u. i będzie…

Awans zawodowy – nauczyciel mianowany. Warsztaty w KPCEN Toruń

Nowa edycja warsztatów i wolne miejsca! Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Warsztaty odbędą się 8 stycznia 2019 r., godz….

Pierwsza pomoc przedmedyczna – szkolenia

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy zaprasza dyrektorów i zespoły nauczycielskie na szkolenia z zakresu PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ w terminie od 8.01.2019…

“Mam prawo wiedzieć – o globalnych współzależnościach” – konferencja

Miejski Ośrodek edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy zaprasza na konferencję z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka „Mam prawo wiedzieć – o globalnych…

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych na rok szkolny 2019/2020

5 grudnia 2018 r. w siedzibie Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy odbyła się konferencja prasowa Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty – p. Marka…

Rozliczenie dotacji przyznanej w ramach Rządowego programu „Aktywna tablica”

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy przypomina organom prowadzącym szkoły, które otrzymały w 2018 r. dotacje w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej…

Rok Moniuszki – 200. rocznica urodzin Stanisława Moniuszki

Rok 2019 został przez Sejm Rzeczypospolitej ogłoszony rokiem Stanisława Moniuszki. Dwusetna rocznica urodzin tego polskiego kompozytora, to znakomita okazja aby…

“Nauczanie przez budowanie” – o konferencji KPCEN Toruń

„Nauczanie przez budowanie” – kilka słów o konferencji Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu zorganizowało 3 grudnia 2018 r. konferencję…

Praca ze słowem – sieć współpracy i samokształcenia KPCEN Toruń

Praca ze słowem – w sieci Praca ze słowem jako sposób motywowania uczniów była tematem kolejnego spotkania nauczycieli w ramach…

Cele Zrównoważonego Rozwoju w nowoczesnej odsłonie (warsztaty z KPCEN Toruń)

Cele Zrównoważonego Rozwoju w nowoczesnej odsłonie Szesnastu szkolnych liderów edukacji globalnej poznawało nowoczesne metody pracy w realizacji ogólnopolskiego programu „Edukacja…

Zielone szkoły i wycieczki do naszych parków krajobrazowych – wyniki naborów

Samorząd województwa organizuje bezpłatne jednodniowe wycieczki, a także pięciodniowe wyjazdy na „zielone szkoły” do naszych parków krajobrazowych. Publikujemy listy szkół,…

Wycieczki do parków krajobrazowych

JEDNODNIOWE WYCIECZKI DO PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH WOJEWÓDZTWA – NABÓR DLA SZKÓŁ OD 1 GRUDNIA 2018 R. Województwo Kujawsko- Pomorskie serdecznie zaprasza…

Zielone szkoły i wycieczki do naszych parków krajobrazowych – nabory wkrótce

Samorząd województwa organizuje bezpłatne jednodniowe wycieczki, a także pięciodniowe wyjazdy na „zielone szkoły” do naszych parków krajobrazowych. To oferta dla…

Zasoby edukacyjne Didactus

PARTNERZY

nasze_kuj_pom

Nasze Kujawsko-Pomorskie

prymus

Prymus

Astrobazy
klub_odkrywcow_historii

Klub Odkrywców Historii Regionu

klucz_do

Klucz do uczenia

szlaki_pamieci

Szlaki pamięci

Lubię tu być na zielonym
KUJAWSKO-POMORSKI PRZEGLĄD OŚWIATOWY UczMy
Biblioteka Pedagogiczna
PBW Bydgoszcz
cen-bydgoszcz
KPCEN Toruń
KPCEN Włocławek

Pomoc | Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

Licznik odwiedzin:

319,970

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

[RODO] Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”). RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Poniżej przedstawiamy skrót najważniejszych tematów w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych, jakie mogą mieć miejsce od 25 maja 2018 r. w związku z korzystaniem z korzystaniem z Kujawsko-Pomorskiej Platformy Edukacyjnej.

[Administrator danych] Administratorem Państwa danych osobowych jest Województwo Kujawsko-Pomorskie – Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
NIP: 956-19-45-671, REGON: 871121290
Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, reprezentowany przez:
Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego

[Podstawa podania danych] Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, lecz konieczne do pełnej i prawidłowej realizacji przez Administratora działań związanych z udostępnieniem i prawidłowym funkcjonowaniem Kujawsko-Pomorskiej Platformy Edukacyjnej, w związku z którymi udostępniono dane osobowe.

[Cel i podstawa prawna przetwarzania] Przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora jest zgodne z prawem, ponieważ jest niezbędne w celu realizacji przez Administratora działań, w związku z którymi udostępniono dane osobowe (tj. wykonywania praw i obowiązków wynikających z Regulaminu Kujawsko-Pomorskiej Platformy Edukacyjnej) oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora obejmujących: rozpatrywanie reklamacji, skarg, przetwarzanie w celach analitycznych i statystycznych, zapewniania wsparcia technicznego oraz świadczenia usług gwarancyjnych.

[Okres przetwarzania] Państwa dane osobowe są przetwarzane przez okres realizacji przez Administratora  działań, w związku z którymi udostępnili Państwo swoje dane osobowe, okres rozpatrywania reklamacji dotyczących tych działań lub do czasu zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tych celach, usunięcia przez Państwa lub Administratora konta na Kujawsko-Pomorskiej Platformie Edukacyjnej.

[Twoje prawa w zakresie danych osobowych] Zgodnie z zasadami określonymi w mających zastosowanie przepisach o ochronie danych osobowych i w przewidzianym w nich zakresie, przysługuje Państwu prawo dostępu do Twoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Masz również prawo w każdym czasie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych.

[Organ ochrony danych osobowych] Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi w związku z dokonywanym przez nas przetwarzaniem do organu sprawującego w Polsce nadzór nad ochroną danych osobowych  do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

[Dane kontaktowe] W sprawach związanych z ochroną Państwa danymi osobowych prosimy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, tel. 56 62 18 243 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: ios@kujawsko-pomorskie.pl.

[Przekazywanie danych] Twoje dane zgromadzone na Kujawsko-Pomorskiej Platformie Edukacyjnej nie będą przekazywane do podmiotów trzecich, za wyjątkiem organów publicznych, o ile upoważniają ich do tego obowiązujące przepisy i przedstawią odpowiednie żądanie, jednak nigdy w innym przypadku.

Dostęp do Twoich danych osobowych, na podstawie zawartej przez Administratora umowy o zachowaniu danych osobowych w poufności może posiadać wyłącznie w celu zapewnienia prawidłowej realizacji usług gwarancyjnych i technicznego wsparcia użytkowników Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Nowa Era Aleje Jerozolimskie 146D, 02-305 Warszawa. Podczas dodawania konta na Kujawsko-Pomorskiej Platformie Edukacyjnej zakładane jest również konto Microsoft Office365. Nie muszą Państwo wyrazić zgody na założenie konta na Microsoft Office 365, jednak wówczas, ze względu na zastosowany mechanizm jednokrotnego logowania, odmowa wyrażenia zgody, wiązać się będzie z brakiem możliwości założenia konta na Kujawsko-Pomorskiej Platformie Edukacyjnej.