“Czas na młodych” – spotkania informacyjne

Urząd Marszałkowski zaprasza dziś (22 stycznia) do Włocławka na bezpłatne spotkanie pod nazwą „Czas na młodych”, podczas którego młodzież z regionu…

Ferie zimowe – oferta dla dzieci z regionu

W województwie kujawsko-pomorskim trwają ferie zimowe. Z tej okazji w całym regionie przygotowano dla szereg atrakcji dla dzieci. Wśród nich…

Syberyjskie opowieści

Nowa wystawa w GiOPTD w Toruniu Syberia, kojarzona głównie z siarczystym mrozem i smutną dla Polaków historią, stała się tematem…

Duchy Akropolu – spotkanie autorskie z Januszem Traczykowskim

W ramach tegorocznego Dnia Babci i Dziadka Muzeum Okręgowe w Toruniu zaprasza na spotkanie autorskie z Januszem Traczykowskim, autorem książki…

Spotkanie z okazji 151. rocznicy urodzin inż. Józefa Nowkuńskiego

W Muzeum Okręgowym w Bydgoszczy organizowane jest spotkanie z okazji 151. rocznicy urodzin inż. Józefa Nowkuńskiego. Zapraszamy na wydarzenie organizowane…

Rodzinny Bal w Muzeum

Muzeum Okręgowe w Toruniu zaprasza na bal kostiumowy dla dzieci w reprezentacyjnej Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego, urozmaicony poczęstunkiem oraz grami,…

Międzynarodowy Konkurs Kartograficzny im. Barbary Petchenik

Międzynarodowa Asocjacja Kartograficzna, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Oddział Kartograficzny Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Instytut Geodezji i Kartografii oraz Zakład Geoinformatyki,…

XVI Konkurs Interpretacji Teatralnej dla Dzieci i Młodzieży

XVI Konkurs Interpretacji Teatralnej dla Dzieci i Młodzieży odbędzie się w dniach 18-22 marca 2019 roku. Uczestnicy będą występować na…

W kręgu poezji i prozy lagrowej więźniarek KL Ravensbrück – konkurs

V ogólnopolski konkurs recytatorski „W kręgu poezji i prozy lagrowej więźniarek KL Ravensbrück” Organizatorami konkursu są Instytut Pamięci Narodowej, Stowarzyszenie…

Stop hejtowi i mowie nienawiści – szkolenie połączone z lekcją otwartą

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy zaprasza dyrektorów wszystkich typów szkół, pedagogów, psychologów, nauczycieli i wychowawców na szkolenie połączone z…

Kurs języka esperanto w Muzeum Etnograficznym

Esperanto łączy ludzi, ubarwia życie Muzeum Etnograficzne w Toruniu zaprasza na kurs podstawowy języka esperanto wpisanego w Polsce od 2014…

Ferie z KPCEN Włocławek

W Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku 14 stycznia 2019 roku rozpoczęły się zajęcia pod hasłem Ferie z KPCEN. Nauczyciele…

Narada dyrektorów szkół niepublicznych ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie zawodowe

Narada dyrektorów szkół niepublicznych ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie zawodowe z udziałem  przedstawicieli osób prowadzących te szkoły i pracodawców W…

Bezpieczne ferie – list Minister Edukacji Narodowej

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska zwróciła się z prośbą do dyrektorów szkół i placówek oświatowych o zapoznanie rodziców i opiekunów…

Zmiana miejsca etapu wojewódzkiego konkursu przedmiotowego

Etap wojewódzki Konkursu Przedmiotowego z Historii dla uczniów szkół podstawowych odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 24 w Toruniu, ul….

Aktywizowanie uczniów do racjonalnego zarządzania swoimi zasobami

Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości wraz z Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy zaprasza doradców zawodowych i nauczycieli szkół podstawowych oraz klas…

Kwietniowi Antypiraci wybrali hasło III edycji

III edycja ogólnopolskiej akcji Kwietniowi Antypiraci organizowanej przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku odbędzie się pod hasłem „Antypiraci dbają…

Akademia Filmowa Nauczycieli

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy zaprasza na Akademię Filmową Nauczycieli. Jest to pierwsze tego typu przedsięwzięcie w województwie kujawsko-pomorskim adresowane…

Mała Akademia Ekologiczna – nowy cykl zajęć w KPCK

Jednym z najważniejszych zadań współczesnego świata jest ochrona naturalnego środowiska. Człowiek, żyjący początkowo w symbiozie z przyrodą, wraz z rozwojem nauki i techniki zaczął ją…

Rośliny, które filtrują powietrze

Spalanie odpadów oraz niskiej jakości paliw stałych – głównie węgla, a także pyły samochodowe, zdominowały polskie powietrze w okresie zimowym….

Zielone szkoły i wycieczki do naszych parków krajobrazowych – wyniki naborów

Samorząd województwa organizuje bezpłatne jednodniowe wycieczki, a także pięciodniowe wyjazdy na „zielone szkoły” do naszych parków krajobrazowych. Publikujemy listy szkół,…

Zasoby edukacyjne Didactus

PARTNERZY

nasze_kuj_pom

Nasze Kujawsko-Pomorskie

prymus

Prymus

Astrobazy
klub_odkrywcow_historii

Klub Odkrywców Historii Regionu

klucz_do

Klucz do uczenia

szlaki_pamieci

Szlaki pamięci

Lubię tu być na zielonym
KUJAWSKO-POMORSKI PRZEGLĄD OŚWIATOWY UczMy
Biblioteka Pedagogiczna
PBW Bydgoszcz
cen-bydgoszcz
KPCEN Toruń
KPCEN Włocławek

Pomoc | Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

Licznik odwiedzin:

344,346

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

[RODO] Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”). RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Poniżej przedstawiamy skrót najważniejszych tematów w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych, jakie mogą mieć miejsce od 25 maja 2018 r. w związku z korzystaniem z korzystaniem z Kujawsko-Pomorskiej Platformy Edukacyjnej.

[Administrator danych] Administratorem Państwa danych osobowych jest Województwo Kujawsko-Pomorskie – Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
NIP: 956-19-45-671, REGON: 871121290
Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, reprezentowany przez:
Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego

[Podstawa podania danych] Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, lecz konieczne do pełnej i prawidłowej realizacji przez Administratora działań związanych z udostępnieniem i prawidłowym funkcjonowaniem Kujawsko-Pomorskiej Platformy Edukacyjnej, w związku z którymi udostępniono dane osobowe.

[Cel i podstawa prawna przetwarzania] Przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora jest zgodne z prawem, ponieważ jest niezbędne w celu realizacji przez Administratora działań, w związku z którymi udostępniono dane osobowe (tj. wykonywania praw i obowiązków wynikających z Regulaminu Kujawsko-Pomorskiej Platformy Edukacyjnej) oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora obejmujących: rozpatrywanie reklamacji, skarg, przetwarzanie w celach analitycznych i statystycznych, zapewniania wsparcia technicznego oraz świadczenia usług gwarancyjnych.

[Okres przetwarzania] Państwa dane osobowe są przetwarzane przez okres realizacji przez Administratora  działań, w związku z którymi udostępnili Państwo swoje dane osobowe, okres rozpatrywania reklamacji dotyczących tych działań lub do czasu zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tych celach, usunięcia przez Państwa lub Administratora konta na Kujawsko-Pomorskiej Platformie Edukacyjnej.

[Twoje prawa w zakresie danych osobowych] Zgodnie z zasadami określonymi w mających zastosowanie przepisach o ochronie danych osobowych i w przewidzianym w nich zakresie, przysługuje Państwu prawo dostępu do Twoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Masz również prawo w każdym czasie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych.

[Organ ochrony danych osobowych] Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi w związku z dokonywanym przez nas przetwarzaniem do organu sprawującego w Polsce nadzór nad ochroną danych osobowych  do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

[Dane kontaktowe] W sprawach związanych z ochroną Państwa danymi osobowych prosimy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, tel. 56 62 18 243 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: ios@kujawsko-pomorskie.pl.

[Przekazywanie danych] Twoje dane zgromadzone na Kujawsko-Pomorskiej Platformie Edukacyjnej nie będą przekazywane do podmiotów trzecich, za wyjątkiem organów publicznych, o ile upoważniają ich do tego obowiązujące przepisy i przedstawią odpowiednie żądanie, jednak nigdy w innym przypadku.

Dostęp do Twoich danych osobowych, na podstawie zawartej przez Administratora umowy o zachowaniu danych osobowych w poufności może posiadać wyłącznie w celu zapewnienia prawidłowej realizacji usług gwarancyjnych i technicznego wsparcia użytkowników Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Nowa Era Aleje Jerozolimskie 146D, 02-305 Warszawa. Podczas dodawania konta na Kujawsko-Pomorskiej Platformie Edukacyjnej zakładane jest również konto Microsoft Office365. Nie muszą Państwo wyrazić zgody na założenie konta na Microsoft Office 365, jednak wówczas, ze względu na zastosowany mechanizm jednokrotnego logowania, odmowa wyrażenia zgody, wiązać się będzie z brakiem możliwości założenia konta na Kujawsko-Pomorskiej Platformie Edukacyjnej.