edupolis | Nauczyciel
Platforma Edupolis dostarcza edukacyjne treści interaktywne zgodne z podstawą programową dla szkół podstawowych. Umożliwia także tworzenie, przechowywanie i wzajemne udostępnianie regionalnych materiałów edukacyjnych w społeczności nauczycieli i uczniów.
platforma, edukacja, edukacyjna, edukacyjne, platforma edukacyjna, portal edukacyjny, podstawa, programowa, podstawa programowa, szkoła, podstawowa, szkoła podstawowa, treści edukacyjne, materiały edukacyjne, treści interaktywne, materiały interaktywne, treści multimedialne, materiały multimedialne, materiały dydaktyczne, treści dydaktyczne, multimedia, multimedia edukacyjne, zasoby przedmiotowe, zasoby regionalne, gry miejskie, nauczyciel, uczeń, dyrektor, kształcenie, kujawsko-pomorskie, region, region kujawsko-pomorski, województwo, województwo kujawsko-pomorskie, edukacja wczesnoszkolna, język polski, język angielski, język niemiecki, matematyka, historia, przyroda, architektura i sztuka, mała ojczyzna
16360
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-16360,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.1448630766,qode-theme-ver-7.7,wpb-js-composer js-comp-ver-4.7.4,vc_responsive
 

DLA NAUCZYCIELA

 •  

  Zbiór treści edukacyjnych

   

  Platforma oferuje bogatą bazę materiałów multimedialnych, takich jak: animacje, symulacje, gry dydaktyczne czy mapy i karty pracy. Nauczyciel otrzymuje narzędzie do wyszukiwania ich zgodnie z zapotrzebowaniem celem tworzenia i przeprowadzania innowacyjnych lekcji zgodnych z podstawą programową.

 •  

  Tworzenie treści edukacyjnych

   

  Możliwość komponowania autorskich projektów lekcji w oparciu o gotowe, dostępne komponenty. Dostępne narzędzia pozwalają na edycję istniejących materiałów, a także dodawanie własnych zasobów.

 •  

  Przygotowywanie lekcji

   

  Tworzenie pełnego scenariusza lekcji, uwzględniającego nie tylko dobranie odpowiednich materiałów, ich edycję, ale także przypisanie zadań uczniom w obrębie klas lub grup, urozmaicenie zajęć, wybór sposobu prezentacji treści w klasie.

 •  

  Prowadzenie lekcji

   

  Zbiór narzędzi ułatwiających odpowiednią prezentację materiału dydaktycznego w klasie, umożliwiający bieżący podgląd pracy uczniów, stałe modyfikowanie i rozszerzanie zakresu lekcji zgodnie z potencjałem oraz umiejętnościami danej grupy.

 •  

  Łatwa komunikacja

   

  Rozwinięty moduł społeczności owy pozwalający na szybką komunikację z uczniami, innymi nauczycielami, a także pomiędzy jednostkami oświatowymi. Możliwość udostępniania materiałów, organizowania grup, wyszukiwania informacji, projektowego podejścia do zadań.

 •  

  Podsystem biurowy

   

  Dostęp do zintegrowanego pakietu aplikacji umożliwiających pracę z tekstem, arkuszami kalkulacyjnymi, przechowywanie plików, organizowanie czasu pracy, zarządzanie projektami i kontaktami oraz przygotowywanie prezentacji w ramach pakietu MS Office 365.

 •  

  Projektowanie gier miejskich

   

  Tworzenie i edycja gier miejskich umożliwiających prowadzenie zajęć w terenie, rozwijanie zdolności orientacyjnych uczniów, uatrakcyjnienie procesu uczenia. Komponowanie scenariuszy bogatych w punkty lokalizacyjne, pytania testowe, grafiki, dźwięki i wideo.

Pomoc   |   Polityka prywatności   |   Regulamin   |   Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE